Diensten van DeWitCare

Op deze pagina worden enkele zorgen beschreven die ik voor u uit handen kan nemen.
 

Dit zijn slechts voorbeelden, dus aarzel niet om contact op te nemen wanneer uw behoefte niet specifiek wordt benoemd.

Wijkverpleegkundige

Ik werk als onafhankelijk wijkverpleegkundige niveau 6 in de regio Noord Oost Brabant.
Verbinden is mijn vak in het domein van zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg, wet maatschappelijke ondersteuning, participatiewet en jeugdwet. Ik ga samen met u op weg naar de oplossing van uw vraag. Dit doormiddel van toewijzing van zorg en/of doorverwijzing.
U kunt mij inschakelen voor een (her)indicatie in het kader van de zorgverzekeringswet. Tijdens twee huisbezoeken spreek ik met u de vraagstelling, medische voorgeschiedenis, verpleegkundige diagnose aan de hand van het Nanda Classificatiesysteem, plan van aanpak, afstemmingsafspraken met andere zorgverlening en de indicatie wijkverpleging met u door.
Ik maak met u afspraken over de monitoring en evaluatie van het proces na toewijzing en/of doorverwijzing van de zorg.
Ook cliënten met een (her)indicatie voor PGB in het kader van de zorgverzekeringswet kunnen bij mij terecht.

U kunt bij mij op de volgende manieren terecht:

  • Gecontracteerd, DeWitCare werkt samen met Coöperatie Thuisbasis Brabant U.A., Dit is een samenwerkingsverband van zelfstandig zorg ondernemers in de regio Noord Oost Brabant. http://www.thuisbasisbrabant.nl
  • Ongecontracteerd, de factuur wordt via u naar de zorgverzekeraar gestuurd. Afhankelijk van uw polis wordt dit 80 tot 100% vergoed. Mijn ervaring is dat een restitutiepolis voorziet in een 100% dekking ook bij ongecontracteerde zorgverleners.
  • Particulier, u betaalt de zorg uit eigen middelen

Projectmanagement en Research

Zorgorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars en andere partijen kunnen mij als zelfstandig zorgondernemer inschakelen op projectbasis.
Doelstelling is om de benodigde veranderingen te realiseren. Door de combinatie van inhoudelijke kennis als wijkverpleegkundige, mijn ervaring als leidinggevende binnen een grote organisatie en mijn betrokkenheid binnen het sociale domein als lid van de adviesraad komt innovatiekracht dat nodig is samen. Hier kunt u gebruik van maken door mij in te zetten bij projecten binnen de gezondheidszorg. 
Tarieven in overleg, btw plichtig. 
 

Daarnaast ben ik geïnteresseerd in hoe de verbinding tot stand gebracht kan worden tussen wetenschap en praktijk. Dit is een proces en een persoonlijke zoektocht gevoed door de master die ik aan het volgen ben en in 2022 hoop af te ronden. Ik neem jullie graag mee in dit proces van "verbinden". Hou de nieuwsberichten op deze website in de gaten. 

Begeleiding

Ik bied ambulante begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen. Dit kan gaan om praktische begeleiding bij het oefenen en aanleren van vaardigheden, gezinsondersteuning of begeleiding ter ontlasting van het bestaande netwerk. 
Door mijn ruime ervaring met mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek kunnen beide doelgroepen voor begeleiding bij mij terecht. 
Begeleiding kan gefinancierd worden op basis van Persoonsgebonden Budget (Beschikking via de gemeente) of Particulier (Eigen middelen, btw plichtig).

Persoonlijke verzorging

Als u als zorgvrager door het ziekenhuis, het revalidatiecentrum of de huisarts doorverwezen wordt naar een thuiszorg dan kunt u een voorkeur uitspreken voor de zorg van DeWitCare. Om continuïteit te kunnen waarborgen werk ik als Zelfstandig Zorg Ondernemer samen met andere Zelfstandigen uit de regio Noord Oost Brabant op het gebied van persoonlijke verzorging en verpleging.

Verpleging

Vanuit mijn opleidingsniveau verpleegkunde niveau 6 ben ik bevoegd om verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Afhankelijk van de vraag kan ik beoordelen of ik op dit moment voldoende bekwaam ben om de gevraagde handeling uit te voeren. In de praktijk zijn er ook mogelijkheden om deze bekwaamheid aansluitend op de vraag alsnog te verwerven.
Voorbeelden van dergelijke handelingen:
Wondzorg, Zwachtelen, Injecteren, Infuusbehandeling subcutaan/pomp, Sondevoeding, Blaascatheterisatie, Toedienen van medicatie, Klysma's en Stomazorg. Daarnaast recente ervaring in Airstacken, irrigeren en Vac-therapie.

U kunt bij mij op de volgende manieren terecht:

  • Particulier, u betaalt de zorg uit eigen middelen
  • PGB, u betaalt de zorg via het persoonsgebonden budget wat u ter beschikking is gesteld door gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar.
  • Zorg in NaturaGecontracteerd via Coöperatie Thuisbasis Brabant U.A. / Ongecontracteerd u stuurt de factuur zelf door naar de Zorgverzekeraar. 

Neem direct contact op

Uw naam
E-mailadres of telefoonnummer
Dit wordt nooit aan derden verstrekt!
Opmerkingen
Hier kunt u alvast kort uw wensen, of uw beschikbaarheid voor een eventuele afspraak aangeven.
 
 
Het achterlaten van contactinformatie is vrijblijvend.
Een eerste kennismaking verplicht u tot niets en hieraan zijn dus ook geen kosten verbonden.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en deze worden alleen gebruikt door DeWitCare om te reageren op uw bericht.