Praten over Reablement

31-05-2024

"Reablement is een persoonsgerichte, holistische benadering die erop gericht is het fysieke en/of andere functioneren van een persoon te verbeteren, zijn onafhankelijkheid in zinvolle activiteiten van het dagelijks leven in zijn of haar woonplaats te vergroten of te behouden en zijn of haar behoefte aan langdurige zorg te verminderen. Reablement bestaat uit meerdere bezoeken en wordt uitgevoerd door een getraind en gecoördineerd interdisciplinair team. De aanpak omvat een eerste uitgebreide beoordeling, gevolgd door regelmatige herbeoordelingen en de ontwikkeling van doelgerichte ondersteuningsplannen. Reablement ondersteunt iemand bij het bereiken van zijn doelen, indien van toepassing, door deelname aan dagelijkse activiteiten, aanpassingen aan het huis en hulpmiddelen, en door het sociale netwerk erbij te betrekken. Reablement is een inclusieve benadering ongeacht leeftijd, capaciteit, diagnose of omgeving".

Bron: https://reable.auckland.ac.nz 

In Nederland wordt er vooral in de ouderenzorg gesproken over Reablement terwijl er kansen liggen om dit binnen de gehele levensloop toe te passen. Binnen de verschillende domeinen zie je wel elementen van Reablement terug echter wordt vaak anders genoemd en daardoor niet herkent. 

Opinie: "Visie voor de lange termijn ontbreekt, er is onvoldoende oog voor praktische verbinding van domeinen, een gezamenlijke "taal" wordt niet gesproken. "