Wijkverpleging in 2015

20-10-2014
DeWitCare is sinds 23 september 2014 toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging en verpleging.
Hiermee wordt verder gestalte gegeven om in het domein wijkverpleging in 2015 actief te blijven als Zelfstandig Zorg Professional. Met deze toelating is DeWitCare wettelijk verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over de manier waarop DeWitCare het geld uit de AWBZ en Zorgverzekeringswet besteedt. Door samen te werken met een onafhankelijke externe toezichthouder wordt dit verder gestalte gegeven.

Daarnaast blijft DeWitCare ook actief op het gebied begeleiding. Deze financiering verschuift per 2015 naar de gemeente.